HET VERHAAL DAT BLIJFT

1-7 september 2019

Vijf ochtenden schrijven en filosoferen.

De wereld bestaat uit verhalen, mooie, gruwelijke, bizarre, gedroomde of verzonnen verhalen. Vaak is er een melange van dit alles.

Schrijven is het liegen van de waarheid. Ieders eigen waarheid willen we in een verhaal gestalte geven. Deze workshop is een zoektocht naar waar de verbeelding ons brengt, waar de literaire vorm uitdaagt en de letters zich rijgen. Filosofische thema’s zoals melancholie, absurditeit en vriendschap zullen inspiratie en diepgang geven.

In deze schrijfweek proberen we de poëet en de filosoof hand in hand te laten gaan.

Werkwijze: opbouwende schrijfoefeningen, zowel literair als filosofisch gericht. Zelf schrijven staat centraal. Samen schrijven is een meerwaarde in ontdekken en uitdagen. Uiteindelijk presenteren we aan elkaar ‘Het verhaal dat blijft’.

Docenten:

Dorine Bauduin, filosoof, is werkzaam als begeleider van Socratische gesprekken en geeft trainingen in beroepsethiek.  Mensen ertoe aanzetten zelfstandig en zorgvuldig te denken is bij al haar activiteiten haar belangrijkste ambitie. Dorine Bauduin publiceerde diverse artikelen en boeken op het gebied van ethiek, o.a  samen met Mariël Kanne: Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie (5e druk 2019, SWP Amsterdam).   Email: dbauduin@xs4all.nl

Diet Verschoor, coach en auteur, schreef vele kinderboeken, o.a. Nu ik (Leopold, Amsterdam), Blauwe Koning, Tessa (Holland Haarlem). Diet Verschoor geeft schrijftrainingen op diverse locaties, is persoonlijke schrijfcoach van beginnende schrijvers en heeft een coachpraktijk. Het aanboren van potentie, het zoeken naar creativiteit en verbeelding is een leidraad in al deze werkzaamheden. Email: diet.verschoor@hetnet.nl

Na gezamenlijke werkzaamheden bij Het Nieuwe Trivium en de Internationale School voor Wijsbegeerte, geven Diet Verschoor en Dorine Bauduin sinds een tiental jaren gezamenlijk de cursus Schrijven en Filosofie.